top of page

Voorwaarden

1.Website-eigenaar, het aanbod en bindende voorwaarden

Deze website is eigendom van Safe Place Beds EU en wordt beheerd door Wix. Deze voorwaarden zetten de voorwaarden uiteen waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt mindervalide apparatuur aan onze bezoekers. Door de website van onze service te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

2.Wie kan uw website gebruiken; wat zijn de vereisten om een account aan te maken

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig zijn in uw rechtsgebied, en beschikken over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid om deze Voorwaarden als een bindende overeenkomst aan te gaan. Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in uw land of onder enige wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

 

3.Belangrijke commerciële voorwaarden aangeboden aan klanten

Wanneer u een item koopt, stemt u ermee in dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een wettelijk bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt een item te kopen en u het betalingsproces bij het afrekenen voltooit.

 

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

 

U dient bij het uitchecken te betalen. Safe Place Beds accepteert de gangbare creditcards en ook bankoverschrijvingen. 

Als u via een derde partij koopt (bijv. een liefdadigheidsinstelling koopt namens u het Safe Place-bed), kan de betaling via bankoverschrijving worden gedaan. Betaling is vereist voordat goederen worden verzonden. 

Als u koopt namens een organisatie zoals de NHS, is btw van toepassing en is betaling vereist voordat goederen worden verzonden.

 

4. Verzendbeleid

Binnen het VK duurt de verzending 3-5 werkdagen. bestellingen worden over het algemeen binnen één werkdag verwerkt en UPS Next Day (of gelijkwaardig) verzonden. We behouden ons het recht voor om waar nodig alternatieve koeriers-/postorganisaties te gebruiken om ervoor te zorgen dat u uw goederen zo snel mogelijk ontvangt.

 

Buiten het VK duurt de verzending 5-10 werkdagen (plus inklaringstijd). Bestellingen worden over het algemeen binnen één werkdag verwerkt en verzonden met UPS (of gelijkwaardig). We behouden ons het recht voor om alternatieve koeriers-/verzendorganisaties te gebruiken om ervoor te zorgen dat u uw goederen zo snel en kosteneffectief mogelijk ontvangt.

5.Retour- en terugbetalingsbeleid

Voor elk onbeschadigd product, retourneer het gewoon met de meegeleverde accessoires en verpakking samen met de originele bon (of cadeaubon) binnen 30 dagen na de datum waarop u het product heeft ontvangen, en we zullen het omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode. Houd daarnaast rekening met het volgende: (i) Producten kunnen alleen worden geretourneerd in het land waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht; en (ii) de volgende producten komen niet in aanmerking voor retournering: [NIL]. 

 

6. Behoud van recht om aanbod te wijzigen

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de services of functies van de services die we aanbieden; of maak limieten voor de services. We kunnen de toegang tot de services permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

7. Garanties & verantwoordelijkheid voor diensten en producten

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat bij ons is gekocht, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke tijd kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling na onmiddellijke terugzending van het product aan ons. Wij betalen voor de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

 

8. Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

U erkent en stemt ermee in dat door inhoud (inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) op welke manier dan ook naar de website te uploaden, u bevestigt dat u alle relevante rechten bezit of de juiste licentie hebt ontvangen om de inhoud te uploaden/overdragen/verzenden. U stemt ermee in en stemt ermee in dat de geüploade/overgedragen inhoud openbaar mag worden weergegeven op de website.

 

9. Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen uw toegang tot de service permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als u naar onze eigen mening een bepaling van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving schendt. U kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om uw account en/of services te annuleren. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde services, zullen dergelijke abonnementen pas worden stopgezet na het verstrijken van de respectievelijke periode waarvoor u al betaald heeft

 

10. Vrijwaring

U stemt ermee in om Safe Place Beds EU en Wix te vrijwaren en te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocaatkosten), die door een derde partij tegen hen worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

11. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal [website-eigenaar] in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken.

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaarden Safe Place Beds EU en Wix geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

12.Recht om voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom dient u deze pagina's regelmatig te bekijken. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u ervan op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen in de Voorwaarden zijn aangebracht. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet gebruiken of openen (of blijven bezoeken).

 

13. Promotionele e-mails en inhoud

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of een ander contactformulier dat u ons verstrekt (inclusief uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als u dergelijk promotiemateriaal of mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.

 

14. Rechtsvoorkeur en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden geboden, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de services, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en afgedwongen in alle opzichten, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van het VK, zonder respect voor de conflicterende rechtsbeginselen. Al dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend en u stemt er hierbij mee in dat hierover uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Schotland. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Versie 3

04 oktober 2021

bottom of page